february

10feb9:00 AM11:00 AMDDC Group - TimeXtender Introductory Webinar

10feb10:00 AM1:00 PMFourpoints - TimeXtender Introductory Webinar

18feb9:30 AM12:30 PMVirtual EventTimeXtender De essentiële stap naar data-gedreven business

23feb10:00 AM1:00 PM2Foqus - TimeXtender Introductory Workshop - February 2021

25feb10:00 PM11:00 PMVirtual EventTimeXtender - Introduction to TimeXtender

march

04mar9:30 AM11:30 AMMagnaversum - Gratis TimeXtender Workshop

10mar9:00 AM11:00 AMDDC Group - TimeXtender Introductory Webinar March

10mar12:00 PM4:00 PMVicta - TimeXtender Workshop March

17mar9:00 AM10:00 AMVirtual EventIntroduksjon i dataverhus og BI med TimeXtender

17mar9:00 AM10:00 AMVirtual EventIntroduktion i Data Warehouse och BI med TimeXtender

april

14apr10:00 AM1:00 PMFourpoints - TimeXtender Introductory Webinar April

may

12may12:00 PM4:00 PMVicta - TimeXtender Workshop May

july

14jul12:00 PM4:00 PMVicta - TimeXtender Workshop July

X