may

04may9:00 AM10:20 AMSamhällsnytta med data - Så bygger Region Värmland sin nya BI-lösning

06may9:30 AM11:30 AMMagnaversum - Gratis TimeXtender Workshop May

11may9:00 AM9:30 AMTimeXtender Tuesday #5

11may10:00 AM10:45 AMWebinar – Låt inte en begränsad budget hindra er från att arbeta datadrivet

12may9:30 AM11:30 AMLive Demo TimeXtender - E-mergo - May

12may12:00 PM4:00 PMVicta - TimeXtender Workshop May

18may11:00 AM12:00 AMWebinar: TimeXtender, data management voor retail en groothandel

19mayAll DayTimeXtender webinar - Adapt Analytics

20may10:00 AM12:00 AMAxians - Workshop TimeXtender "Zelf aan de slag" May

20may11:00 AM12:00 PMAxians US - Overcoming 3 Common Challenges with Data in Azure

25may9:00 AM9:30 AMTimeXtender Tuesday #6

25may10:00 AM11:00 PMRedapt - Overcoming the 3 Most Common Data Challenges In the Cloud

27may10:00 AM1:30 PM2Foqus - TimeXtender Introductie Workshop - May

june

02jun9:00 AM11:00 AMDDC Group - Online Demo TimeXtender - June

03jun1:00 PM3:00 PMAxians - Interactive demo TimeXtender June

24jun10:00 AM12:00 AMAxians - Workshop TimeXtender "Zelf aan de slag" June

july

14jul12:00 PM4:00 PMVicta - TimeXtender Workshop July

X