Skip to the main content.
HVORFOR TIMEXTENDER?

Hver dag jobber vi for å gjøre det komplekse enkelt, for å automatisere alt som kan automatiseres og for å gjøre det som betyr mest.

La oss vise deg magien
Simple-Animation

DEMO

 Kunder 

Se hvordan andre bygger dataene sine med TimeXtender, og lær hvordan du følger i deres fotspor.

 Hva er nytt?

New TimeXtender Community Platform

Join Now →

 Kontakt oss

Vi vil gjerne ha en dypere samtale med deg om spørsmålene dine.

 Om oss

Vårt hovedformål er å styrke verden med data, hjerte og sinn.

 Vår kultur

Vi tror at «vi er det vi gir» og at «folk gjør forretninger med folk».

 Bli med oss

Vi er en global, distribuert arbeidsstyrke, organisert i selvstyrte team.

Opphavsrett og varemerker

TimeXtender® er et registrert varemerke for TimeXtender Holding.

Microsoft, Windows, Excel, SQL Server, Azure, PowerBI og andre navn på Microsoft-produkter er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Oracle er et registrert varemerke for Oracle Corporation.

IBM og DB2 er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corporation.

SAP og R/3 er varemerker eller registrerte varemerker for SAP AG i Tyskland og i flere andre land.

Alle andre produktnavn som er nevnt på dette nettstedet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.