Skip to the main content.
Waarom TimeXtender?

Elke dag werken we om complexe dingen simpel te maken, om zoveel mogelijk te automatiseren en om te doen wat het belangrijkst is.

We laten je de magie zien.
Simple-Animation

DEMO

  Klanten

Bekijk hoe anderen hun Data Estate bouwen met TimeXtender en lees hoe je hun voorbeeld kunt volgen.

 Wat is er nieuw?

New TimeXtender Community Platform

Join Now →

 Neem contact met ons op

We gaan graag verder met je in gesprek om antwoord op je vragen te kunnen geven.

 Wie we zijn

Ons kerndoel is "empower the world with data, mind, and heart".

 Onze cultuur

We geloven dat we zijn wat we geven, en dat mensen zakendoen met mensen.

 Kom bij ons werken

Onze medewerkers werken verspreid over de hele wereld en we zijn georganiseerd in zelfsturende teams.

Privacyverklaring

Je privacy is belanrijk voor TimeXtender A/S ("wij"/"we", "ons", "onze").

TimeXtender A/S is de gegevensverwerker van alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor de doelen die zijn beschreven in artikel 2 van deze Privacyverklaring.

We verkopen je gegevens niet aan derden.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt volgens deze Privacyverklaring. Het niet verstrekken van gevraagde persoonsgegevens kan ons beletten om een overeenkomst met je aan te gaan en om een dergelijke overeenkomst die al is aangegaan uit te voeren.

Welke gegevens verzamelen we?

Als je producten of diensten koopt, je registreert voor gebruik van een website, waaronder aanmelding bij ons partnerportaal, online training, blogupdates of webinars, het invullen van een formulier of contact met ons opneemt over producten en diensten, verzamelen we identificerende gegevens van je. Bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, functietitel en vakgebied.

Daarnaast worden ook automatisch een aantal gegevens verzameld wanneer je onze Sites gebruikt, zoals je Internet Protocol-adres (IP-adres), je besturingssysteem, het browsertype, het adres van de verwijzende website en je activiteit op onze Sites. Als je de Sites bezoekt vanaf een mobiel apparaat, kunnen we ook informatie verzamelen over het soort mobiele apparaat dat je gebruikt, het unieke ID van je apparaat, en het type mobiele internetbrowswers dat je gebruikt. We behandelen deze gegevens als persoonsgegevens wanneer we ze combineren met, of linken aan de identificerende informatie die hierboven is beschreven. In andere gevallen worden deze gegevens alleen geaggregeerd gebruikt.

Bij de verkoop van onze producten verzamelen we gegevens over benoemde gebruikers, in overeenstemming met onze licenties. Benoemde gebruikers zijn mensen die licentierechten hebben voor een softwareproduct van TimeXtender. Van benoemde gebruikers kunnen we namen, e-mailadressen, Excel-gebruikersnaam en Windows-gebruikersnaam en -domein verzamelen.

Als je een softwareproduct van TimeXtender activeert, kunnen we identificerende gegevens van je verzamelen in overeenstemming met ons licentiemodel. Deze gegevens wordt voor authenticatie vergeleken met onze licentiegegevens van benoemde gebruikers. Tijdens het activeringsproces kan informatie over de volgende zaken via een internetverbinding of via een gecodeerde e-mail worden verzonden naar TimeXtender: domein of computernaam, Windows ID, Excel-gebruikersnaam, MAX-adres en de versie van de TimeXtender-software die op je computer in gebruik is.

Creditcardnummers worden enkel gebruikt voor de verwerking van betalingen en worden niet bewaard voor welk ander doel dan ook. Deze gegevens worden meestal telefonisch of per e-mail ingediend. Bij indiening per e-mail wordt de e-mail direct na verwerking van de betaling verwijderd. Voor terugkerende facturen is het mogelijk dat een klant de laatste vier cijfers van een kaartnummer verstrekt. Er worden geen andere creditcardgegevens bewaard. We delen deze gegevens niet met derden.

Opmerking voor ouders over onze Privacyverklaring

We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen onder de 13 jaar, en de producten en diensten van TimeXtender zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. We doen er alles aan om de privacy van kinderen te beschermen en we raden ouders aan om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Hoe gebruiken we de gegevens?

We verkopen je persoonsgegevens aan niemand, voor welk doel dan ook.

We verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens om onze sites en diensten te beheren en te verbeteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we je betere klantenservice bieden; de sites of diensten gebruiksvriendelijker maken doordat je niet steeds dezelfde gegevens hoeft in te voeren; en het uitvoeren van onderzoek en analyses met als doel de verbetering van onze producten, diensten en technologieën.

We gebruiken uw gegevens ook zodat u een transactie of bestelling kunt afronden, om producten en diensten te leveren die u heeft aangevraagd, en om met u te communiceren. We kunnen bepaalde verplichte berichten sturen, zoals welkomstbrieven, betalingsherinneringen, informatie over problemen met technische diensten en beveiligingsmeldingen. Daarnaast kunnen we af en toe productenquêtes of promotiemails sturen om u te informeren over andere producten of diensten die bij ons of aan ons gelieerde bedrijven beschikbaar zijn, en/of uw persoonsgegevens delen met onze partners, zodat zij u informatie kunnen sturen over hun producten en diensten. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of promotionele e-mails door een e-mail te sturen naar support@timextender.com of door de stappen te volgen zoals beschreven in de nieuwsbrief of promotionele e-mail in kwestie.

Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, sturen we "cookies" naar uw computer en gebruiken we andere technologieën om uw online ervaring te verbeteren. Een "cookie" kan permanent zijn (d.w.z. hij blijft op uw computer staan totdat u hem verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. de cookie blijft staan totdat u uw browser sluit). Een "cookie" is een tekstbestandje waarmee we terugkerende bezoekers kunnen herkennen, kunnen zorgen dat de bezoeker steeds toegang heeft tot de site en deze kan gebruiken, en waarmee we gebruikersgedrag kunnen volgen en geaggregeerde data kunnen samenstellen die kan leiden tot websiteverbeteringen. Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies, kunt u de cookiefunctie in de meeste browsers via een paar eenvoudige stappen weigeren of accepteren. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat er iets van de functionaliteit van de website verloren gaat. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u door hier ons Cookiebeleid te lezen.

Derden die je persoonsgegevens ontvangen

De persoonsgegevens die we verzamelen zoals beschreven in artikel 1 kunnen worden overgedragen aan, en verwerkt door dienstverleners die ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten, zoals hostingproviders, aanbieders van IT-ondersteuning en bedrijven die websiteanalyses leveren. Zij zijn verplicht om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en zij mogen de gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan voor het leveren van de dienst aan ons, in overeenstemming met onze instructies en ons beleid.

We kunnen gegevens over jou, waaronder de inhoud van je berichten, ook bekijken of bekendmaken om: (a) ons aan de wet te houden of te antwoorden op wettige aanvragen of juridische procedures; (b) de rechten of het eigendom van TimeXtender of onze klanten te beschermen, waaronder de handhaving van onze contracten of ons beleid waar jouw gebruik van diensten onder valt; of (c) om te handelen als wij te goeder trouw menen dat dergelijke toegang of bekendmaking noodzakelijk is voor de persoonlijke veiligheid van onze werknemers, klanten of het publiek. We kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of de verkoop van activa.

Overdracht van je persoonsgegevens buiten de EU/EER

Sommige van de derde partijen aan wie we je persoonsgegevens kunnen overdragen, zijn gevestigd buiten de EU/EER.

Als we persoonsgegevens van jou naar landen buiten de EU/EER sturen die geen adequaat niveau van bescherming bieden volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zullen we altijd zorgen dat er gepaste maatregelen worden genomen om je gegevens te beschermen. In dit geval kunnen we ons baseren op standaard gegevensbeschermingsclausules die door de Europese Commissie zijn aangenomen, of op Privacy Shield-certificering (alleen van toepassing voor de VS). Wil je meer weten over de maatregelen die we nemen om je gegevens te beschermen? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hieronder in artikel 10 staan vermeld.

Wettelijke basis voor verwerking van je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring omdat dit noodzakelijk is:

  • voor de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst met jou, bijvoorbeeld om onze diensten aan je te leveren (zie Artikel 6(1)(b) in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016);
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder artikel 5 in de Deense Boekhoudwet (zie Artikel 6(1)(c) in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016); of
  • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, onder meer met betrekking tot het verbeteren of ontwikkelen van diensten, waaronder onze website(s) en applicatie(s), het exploiteren van onze website(s) en applicatie(s), het uitvoeren van online marketing en het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude of illegale activiteiten (artikel 6 (1) (f) van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016).

We verwerken je persoonsgegevens ook op basis van toestemming die je ons hebt gegeven, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen over speciale aanbiedingen, promoties, evenementen en ander nieuws over onze diensten of die van onze geselecteerde partners (zie Artikel 6(1)(a) in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016);

Bescherming en opslag van je persoonsgegevens

We nemen voorzorgsmaatregelen — waaronder administratieve, technische en fysieke maatregelen — om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Deze persoonsgegevens die we van je verzamelen, worden alleen opgeslagen zoals hieronder aangegeven:


Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt


Bewaartermijn

Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou.

Totdat is vastgesteld dat er geen overeenkomst zal worden gesloten, als een overeenkomst wordt gesloten, gedurende een maximale periode van 3 jaar na de beëindiging van de overeenkomst, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen van de Deense Boekhoudwet).

Het beheren van je registratie voor seminars en andere evenementen

 

Tot 6 maanden na afloop van het evenement in kwestie

Nieuwsbrieven en andere marketingmaterialen versturen

Totdat je marketingtoestemming wordt ingetrokken of gedurende 1 jaar niet is gebruikt.

Correspondentie die niet is gerelateerd aan een overeenkomst die is gesloten, zoals correspondentie met betrekking tot vragen over een product.

Totdat er geen reden meer is om aan te nemen dat verdere correspondentie nodig is over het onderwerp waarover wordt gecorrespondeerd.

  

Recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens

Volgens bepaalde voorwaarden die zijn uiteengezet in de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

  • het recht om informatie in te winnen over of we al dan niet persoonsgegevens van je hebben verzameld, en als dit het geval is, op meer informatie over onze verwerking;
  • het recht op een kopie van de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld, en om deze kopie over te dragen aan een andere gegevensverwerker;
  • het recht om de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld bij te werken of aan te passen als deze incorrect of onvolledig zijn;
  • het recht om de persoonlijke informatie die we over je hebben verzameld te wissen of de verwerking ervan te beperken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die we van je hebben verzameld, waaronder gegevens die zijn verwerkt voor directe marketing; en
  • het recht om eventuele toestemmingen in te trekken die je hebt gegeven met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met artikel 8 c, worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Wil je je rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens die hieronder in artikel 10 staan vermeld.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Je dient deze pagina af en toe te controleren om te kijken of je akkoord bent met eventuele wijzigingen.

Het gebruik van gegevens die we verzamelen valt onder de Privacyverklaring die van kracht is op het moment dat dergelijke gegevens worden gebruikt.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of over hoe we met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via:

TimeXtender A/S

Mariane Thomsens Gade 4B, 3.

8000 Aarhus C

Denemarken

Telefoon: +45 80820974

E-mail: support@timextender.com