Skip to the main content.
HVORFOR TIMEXTENDER?

Hver dag arbejder vi på at gøre det komplekse enkelt, at automatisere alle steder, hvor det er muligt, og at gennemføre det, der betyder mest.

Lad os vise dig magien
Simple-Animation

DEMO

 Kunder

Se, hvordan andre bygger deres dataaktiver med TimeXtender, og lær, hvordan du kan følge i deres fodspor.

 Hvad er nyt?

New TimeXtender Community Platform

Join Now →

 Kontakt os

Vi vil meget gerne have en dybdegående diskussion med dig om dine spørgsmål.

 Hvem vi er

Vores hovedformål er at styrke verden med data, forstand og hjerte.

 Vores kultur

Vi tror på, at "vi er, hvad vi giver", og at "mennesker driver forretning med mennesker".

 Slut dig til os

Vi er en global, distribueret arbejdsstyrke, der er organiseret i selvstyrende teams.

Privacy Notice

Dit privatliv er vigtigt for TimeXtender A/S ("vi", "os", "vores").

TimeXtender A/S er dataansvarlig for alle dine personlige oplysninger, der indsamles og behandles til de formål, der er beskrevet i afsnit 2 i denne Privacy Notice.

Vi sælger ikke dine oplysninger til nogen tredjepart.

Du anerkender og accepterer, at dine personlige oplysninger kan blive behandlet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Hvis du ikke giver os de anmodede personlige oplysninger, kan det forhindre os i at indgå en kontrakt med dig og i at opfylde en allerede indgået kontrakt.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Når du køber produkter eller tjenester, tilmelder dig for at bruge et websted, herunder tilmelding til vores partnerportal, onlinetræning, blogopdateringer eller webinarer, udfylder en formular eller kontakter os om produkter og tjenester, indsamler vi oplysninger, der identificerer dig. Dette kan omfatte dit navn, firmanavn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og industri.

Derudover indsamles oplysninger også automatisk, når du bruger vores websteder, såsom din IP-adresse (internetprotocol), dit operativsystem, browsertypen, adressen på et henvisende websted og din aktivitet på vores websteder. Hvis du får adgang til webstederne fra en mobilenhed, kan vi også indsamle oplysninger om den type mobilenhed, du bruger, din enheds unikke ID, den type mobile internetbrowsere, du bruger. Vi behandler disse oplysninger som personlige oplysninger, hvis vi kombinerer dem med eller linker dem til nogen af de identificerende oplysninger, der er nævnt ovenfor. Ellers bruges det kun i den aggregerede sum.

Når vores produkter købes, indsamler vi oplysninger om navngivne brugere i overensstemmelse med vores licens. Navngivne brugere er personer, der har licensrettigheder til at bruge et TimeXtender-softwareprodukt. For navngivne brugere kan vi indsamle navne, e-mailadresser, Excel-brugernavn samt Windows-brugernavn og -domæne.

Når du aktiverer et softwareprodukt fra TimeXtender, kan vi indsamle oplysninger, der identificerer dig i overensstemmelse med vores licensmodel. Disse oplysninger sammenlignes med vores licensoplysninger om navngivne brugere med henblik på autentificering. Under aktiveringsprocessen kan oplysninger om følgende sendes til TimeXtender via en internetforbindelse eller via e-mail i et krypteret format: domæne- eller computernavn, Windows ID, Excel-brugernavn, MAC-adresse og den version af TimeXtender-softwaren, der anvendes på din computer.

Kreditkortnumre bruges kun til behandling af betaling og opbevares ikke til andre formål. Disse oplysninger sendes typisk pr. telefon eller e-mail. Hvis indsendt via e-mail slettes e-mailen straks efter, at betalingen er behandlet. For tilbagevendende faktureringer kan de sidste 4 cifre i et kortnummer eventuelt angives af kunden. Ingen andre kreditkortoplysninger opbevares. Vi deler ikke disse oplysninger med andre parter.

Bemærkning til forældre om vores privatlivspolitik

Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år, og TimeXtenders produkter og tjenester er ikke målrettet oplysninger til børn under 13 år. Vi er forpligtet til at beskytte børns privatliv, og vi opfordrer forældre til at indtage en aktiv rolle i deres barns aktiviteter og interesser online.

Hvordan bruger vi oplysningerne?

Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til nogen.

Vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger til at drive og forbedre vores websteder og tjenester. Disse anvendelser omfatter at give dig en mere effektiv kundeservice, at gøre webstederne eller tjenesterne lettere at bruge ved at fjerne behovet for, at du gentagne gange skal indtaste de samme oplysninger samt at udføre forskning og analyse med henblik på at forbedre vores produkter, tjenester og teknologier.

Vi bruger også dine oplysninger til at hjælpe dig med at gennemføre en transaktion eller ordre, til at levere produkter og tjenester, som du har anmodet om, og til at kommunikere med dig. Vi kan sende visse obligatoriske servicemeddelelser som f.eks. velkomstbreve, påmindelser om fakturering, oplysninger om tekniske serviceproblemer og sikkerhedsmeddelelser. Derudover kan vi også lejlighedsvis sende dig produktundersøgelser eller salgsfremmende indhold for at informere dig om andre produkter eller tjenester, der er tilgængelige hos os og vores tilknyttede selskaber, og/eller dele dine personlige oplysninger med vores partnere, så de kan sende dig oplysninger om deres produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra at modtage nyhedsbreve eller reklamemails ved at sende en e-mail til support@timextender.com eller ved at følge de trin, der er beskrevet i det pågældende nyhedsbrev eller den pågældende reklamemail.

Brug af cookies

Når du besøger vores websted, sender vi "cookies" til din computer og bruger andre teknologier for at forbedre din oplevelse online. En "cookie" kan enten være permanent (dvs. den bliver på din computer, indtil du sletter den) eller midlertidig (dvs. den bliver kun, indtil du lukker din browser). En "cookie" er en lille tekstfil, der hjælper os med at genkende tilbagevendende besøgende, gøre den besøgendes løbende adgang til og brug af webstedet og spore brugeradfærd og indsamle aggregerede data, der kan føre til forbedringer af webstedet. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger ved hjælp af cookies, kan du enten afvise eller acceptere cookies ved hjælp af en simpel procedure, der findes i de fleste browsere. Hvis du blokerer cookies, kan du dog miste flere af webstedets funktioner. Du kan læse mere om vores brug af cookies ved at læse vores Cookiepolitik, der findes på her.

Tredjepartsmodtagere af dine personlige oplysninger

De personlige oplysninger, som vi indsamler som angivet i afsnit 1, kan overføres til og behandles af tjenesteudbydere, der hjælper os med vores forretningsaktiviteter, f.eks. hostingudbydere, leverandører af IT-support og virksomheder, der leverer webstedsanalyser. De er forpligtede til at bevare fortroligheden af oplysningerne og må ikke bruge dem til andre formål end til at levere tjenesten til os i overensstemmelse med vores instruktioner og politikker.

Vi kan også få adgang til eller videregive oplysninger om dig, herunder indholdet af din kommunikation, for at: (a) overholde loven eller svare på juridiske anmodninger eller processer; (b) beskytte TimeXtenders eller vores kunders rettigheder eller ejendom, herunder håndhævelse af vores aftaler eller politikker, der regulerer din brug af tjenesterne; eller (c) handle i god tro, at en sådan adgang eller videregivelse er nødvendig for at beskytte vores medarbejderes, kunders eller offentlighedens personlige sikkerhed. Vi kan også videregive personlige oplysninger som en del af en virksomhedstransaktion som f.eks. en fusion eller et salg af aktiver.

Overførsel af dine personlige oplysninger uden for EU/EØS

Nogle af de tredjeparter, som vi kan overføre dine personlige oplysninger til, kan være placeret uden for EU/EØS.

Hvis vi overfører dine personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS, som ikke yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse, vil vi altid sikre, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger. I denne henseende kan vi benytte os af standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af Europa-Kommissionen, eller Privacy Shield-certificering (kun relevant for USA). Hvis du vil have flere oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte dine data, skal du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 10 nedenfor.

Lovgrundlag for behandling af dine personlige oplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, fordi det er nødvendigt:

  • til opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt med dig, herunder for at kunne levere vores tjenester til dig (jf. Artikel 6(1)(b), i forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016);
  • til opfyldelse af vores juridiske forpligtelser, herunder § 5 i den danske bogføringslov (jf. Artikel 6(1)(b), i forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016); eller
  • med henblik på at fremme vores legitime interesser, blandt andet med hensyn til at forbedre eller udvikle tjenester, herunder vores websted(er) og applikation(er), drive vores websted(er) og applikation(er), udføre online markedsføring og for at forebygge, opdage og efterforske svig eller ulovlig aktivitet (Artikel 6(1)(b), i forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016).

Vi behandler også dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, f.eks. for at kommunikere med dig om særlige tilbud, kampagner, arrangementer og andre nyheder om vores tjenester eller tjenester, der tilbydes af vores udvalgte partnere (jf. Artikel 6(1)(b), i forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016).

Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi træffer forholdsregler — herunder administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger — for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og misbrug samt mod uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og destruering.

De personlige oplysninger, vi indsamler om dig, gemmes kun som angivet nedenfor:


Formålet med behandlingen af personlige oplysninger


Opbevaringsperiode

Når vi indgår eller udfører en kontrakt med dig.

Indtil det fastslås, at der ikke vil blive indgået nogen kontrakt, eller, hvis der indgås en kontrakt, i en periode på op til 3 år fra kontraktens ophør, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet i henhold til lovgivningen (f.eks. for at overholde kravene i den danske bogføringslov).

Administration af din tilmelding til seminarer og andre begivenheder

 

Op til 6 måneder, efter den pågældende begivenhed er afsluttet.

Udsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.

Indtil du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage eller det ikke har været i brug i 1 år.

Korrespondance, der ikke vedrører en kontrakt, der er indgået, f.eks. korrespondance vedrørende forespørgsler om produkter.

Indtil der ikke er grund til at tro, at der vil være behov for yderligere korrespondance om det emne, som korrespondancen vedrører.

  

Ret til at få adgang til og rette dine personlige oplysninger

Med forbehold for visse betingelser, der er fastsat i lovgivningen vedrørende databeskyttelse, har du følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger:

  • retten til at få bekræftet, om vi har indsamlet personlige oplysninger om dig eller ej, og hvis det er tilfældet, adgang til yderligere oplysninger om vores behandling
  • retten til at få en kopi af de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, og til at sende denne kopi til en anden dataansvarlig
  • retten til at opdatere eller ændre de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige
  • retten til at slette eller begrænse behandlingen af de personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, eller til at begrænse behandlingen af dem
  • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personlige oplysninger, som vi har indsamlet om dig, herunder med hensyn til oplysninger, der behandles til direkte markedsføring og
  • retten til at tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger.

Når behandlingen er blevet begrænset i henhold til punkt 8 c, må sådanne personlige oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats væsentlige samfundsinteresser.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 10 nedenfor.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Ændringer i vores privatlivspolitik

Vi kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik ved at offentliggøre en ny version på vores websted. Du bør tjekke denne side løbende for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

Brug af oplysninger, som vi indsamler nu, er underlagt den privatlivspolitikken, der er gældende på det tidspunkt, hvor sådanne oplysninger anvendes.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personlige oplysninger, skal du kontakte os på:

TimeXtender A/S

Mariane Thomsens Gade 4B, 3.

8000 Aarhus C

Danmark

Telefonnummer: +45 80820974

E-mail: support@timextender.com